April 16, 2024

Bonafide Certificate Application Form Pdf Download 2022

बोनाफाईड प्रमाणपत्र अर्ज नमुना । बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज । School Certificate Application Form Pdf Download

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आपल्या सर्वाना बहुतांशवेळा बोनाफाईड प्रमाणपत्र आवश्यक असते. शाळेतील विद्यार्थ्यांना एस टी पाससाठी, जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी, आधारकार्डमध्ये बदल करण्यासाठी, बँकेत खाते खोलण्यासाठी, विमा खाते खोलण्यासाठी, मतदान यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी, स्कॉलरशिप मिळवण्यासाठी अश्या अनेक महत्वाच्या कामासाठी शाळेतील बोनाफाईड प्रमाणपत्र आवश्यक्य आहे.

बोनाफाईड प्रमाणपत्र हे शाळेतील प्राचार्य, मुख्याध्याप यांच्या सहीने मिळाले जाते. यामध्ये आपली जन्मतारीख तसेच जन्मठिकाण आणि आपण कोठे कोणत्या शाळेत, कोणत्या वर्गात शिकत आहात याचा उल्लेख असणारे प्रमाणपत्र आहे. ते कसे मिळवाल पहा.

आपल्याला बोनाफाईड प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे पहा. सर्वात प्रथम आपल्याला मुख्याधापक यांच्या नावे बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज लिहावा लागेल. तो अर्ज आपण कसा लिहावा हे या लेखात पाहणार आहोत, तसेच त्याचा नमुना pdf मध्ये कसे डाउनलोड करावे ते पहा.

बोनाफाइड प्रमाणपत्र मागणी अर्ज

                                                                  दि.   /   /२०

प्रति,

     मा.मुख्याध्यापक / प्राचार्य

     ………………………………………………

     ता. …………………… जि. ………………………

             विषय :- बोनाफाइड प्रमाणपत्र मिळणेबाबत

            अर्जदार :- ………………………………………………………….

                रा. ………………………………………………………………

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून आपणास विनंती अर्ज करतो / करते की, मी आपल्या शाळेत इयत्ता :- ……… तुकडी : ………, मध्ये शिकत असून माझा हजेरी क्रमांक ………. हा आहे. मला माझ्या शैक्षणिक / दाखले / अन्य कारणासाठी बोनाफाइड प्रमाणपत्र हवे आहे. तरी कृपया मला लवकरात लवकर बोनाफाइड प्रमाणपत्र मिळावे ही आपणांस नम्र विनंती.

कळावे,

                                                आपला / आपली विश्वासू

अर्जदाराचे नाव :-

अश्याप्रकारे आपण बोनाफाईड मिळवण्यासाठी अर्ज लिहायचा आहे आणि आपल्या शाळेतील कार्यालयात जमा करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला शाळेतील मुख्याधापक यांच्या स्वाक्षरीने बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळेल . हे प्रमाणपत्र आपल्याला ज्या कार्यालयात मागिलते आहे तेथे जमा करू शकता.

बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज downlaod :-

हे payment करून मिळाले नाही तर आणि काही अडचणी येत असतील तर तुम्ही वर Whats app करू शकता Click Here

बोनाफाइड प्रमाणपत्र नमुना डाउनलोड करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *