December 2, 2023

learning licence test questions & Answer pdf in marathi

learning licence test questions pdf in marathi, learning licence test answer pdf file in marathi

आपल्याला licence मिळवायची असल्यास online परीक्षा दयावी लागते. त्या परीक्षेमध्ये आपल्याला पास होण्यासाठी उत्तरे बरोबर द्यावी लागतात. आपल्याला खलील प्रमाणे परीक्षेमध्ये जे प्रश्न विचारले जातात त्याची उत्तरे खालील प्रमाणे आहेत. प्रश्न उत्तरे खालील प्रमाणे आहेत ते download करा. आणि सराव करा.

१० शेळ्या १ बोकड गट वाटप योजना २०२२ | 10 sheli 1 bokad yojna maharashtra 2023

आपण बऱ्याच वेळेला पाहत असतो की, शेली पालन योजना महाराष्ट्र मध्ये राबवली जाते पण याबद्दल आपल्याला काह…

11th admission apply 2021 in maharashtra

अकरावी मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज २०२१ आपल्याला सन २०२१-२२ मध्ये महानगर क्षेत्रातील…

14th instalment PM Kisan Yojana village list download

आपण सर्वजण 14th instalment ची खूप आतुरतेने वाट पाहत आहोत. शेतकरी योजनेचा 14th instalment आपल्या बँक …

pdf download :- Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Group Join Button माहितीसाठी जॉईन व्हा