May 28, 2023

learning licence test questions & Answer pdf in marathi

learning licence test questions pdf in marathi, learning licence test answer pdf file in marathi

आपल्याला licence मिळवायची असल्यास online परीक्षा दयावी लागते. त्या परीक्षेमध्ये आपल्याला पास होण्यासाठी उत्तरे बरोबर द्यावी लागतात. आपल्याला खलील प्रमाणे परीक्षेमध्ये जे प्रश्न विचारले जातात त्याची उत्तरे खालील प्रमाणे आहेत. प्रश्न उत्तरे खालील प्रमाणे आहेत ते download करा. आणि सराव करा.

१० शेळ्या १ बोकड गट वाटप योजना २०२२ | 10 sheli 1 bokad yojna maharashtra 2021-22

आपण बऱ्याच वेळेला पाहत असतो की, शेली पालन योजना महाराष्ट्र मध्ये राबवली जाते पण याबद्दल आपल्याला काह…

11th admission apply 2021 in maharashtra

अकरावी मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज २०२१ आपल्याला सन २०२१-२२ मध्ये महानगर क्षेत्रातील…

३ लाखापेक्षा जास्त वैयक्तिक अनुदान मिळवा असा करा अर्ज

rojgar hami yojana maharashtra | rojgar hami yojana maharashtra 2021 | application form nrega | rojg…

pdf download :-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *