September 30, 2022

Marriage registration certificate

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नमुना  मित्रहो आपला विवाह झाला आहे का ? झाला असेल तर आपली विवाह नोंदणी केली आहेत का ? नसेल तर तुम्ही सर्व प्रथम …

Marriage registration certificate Read More

नकलेचा अर्ज कसा भरावा ?

नक्क्लेचा अर्ज म्हणजे काय ? आपल्याला एकाद्या कार्यालयातील आपली कोणतेही कागदपत्रे हवे असलयास त्याची नक्कल मिळवणे म्हणजे नक्क्लेचा अर्ज . तर आपण नक्क्लेचा अर्ज कोणत्या कारणासाठी …

नकलेचा अर्ज कसा भरावा ? Read More

स्वघोषणापत्र वीज कनेक्शन जोडणी

मित्रहो आपण ज्यावेळी नवीन घर किंवा व्यवसायासाठी बांधकाम करतो त्यासाठी आपल्याला वीज कनेक्शन घेणे आवश्यक असते.तर आपल्याला वीज कनेक्शन घेण्यासाठी घरचा उतारा त्याचबरोबर ना हरकत दाखला …

स्वघोषणापत्र वीज कनेक्शन जोडणी Read More

रहिवाशी प्रमाणपत्र Certificate of Residence

मित्राानो आपल्याला रहिवाशी प्रमाणपत्र मिळवण्यसाठी किती दिवस लागतात. भरपूर दिवस तर आता फक्त 2 मिनिटात आपल्याला रहिवाशी प्रमाणपत्रा मिळणार आहे.      रहिवाशी दाखला म्हणजे आपण ज्या …

रहिवाशी प्रमाणपत्र Certificate of Residence Read More

How To Appy Marrage Certificate For Graampanchayat

 विवाह नोंदणी अशी करा  विवाह नोंदणीसाठी लागणारे कागदपत्रे १) वर रहिवाशी पुरावा .  २) वधू रहिवाशी पुरावा  ३) वर वयाचा दाखला  ४) वधू वयाचा दाखला  हे payment …

How To Appy Marrage Certificate For Graampanchayat Read More

ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र मागणी साठी पत्र कसे लिहावे

मित्राानो आपल्याला ग्रामपंचायत किंवा कोणत्याही शासकीय कार्यालयात दाखले, प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, (उदा. रविाशी दाखला, जन्म प्रमाणपत्र,मयत प्रमाणपत्र, वारसप्रमाणपत्र असे बऱ्याचशे प्रमाणपत्रा आपल्याला कोणत्याणाकोणत्या कामासाठी हवे असतात. …

ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र मागणी साठी पत्र कसे लिहावे Read More

ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या पगारात भरघोस वाढ

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधरण भाग एक – ल, ऑगष्ट 10,2020/ श्रावण 19, शके 1942 अनुसूची अ.क्र कामगारांची वर्गवारी मूळ किमान वेतन दर  ( दर महा रुपये …

ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या पगारात भरघोस वाढ Read More