May 28, 2023

माहिती अधिकार अर्ज नमुना downlaod

आपल्याला एखाद्या कार्यालयातून माहिती मिळवायची असेल तर आपण माहिती अधिकार कायदा २००५ अन्वये माहिती मागवू शकता . माहिती अधिकार अर्ज कसा लिहावा त्याचबरोबर त्याचा नमुना कसा …

माहिती अधिकार अर्ज नमुना downlaod Read More

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे विभक्त रेशनकार्ड काढण्यासाठी अपल्याला सर्वप्रथम विभक्त पुरवठापत्रिकेसाठी ( शिधा पत्रिकेसाठी ) अर्ज करावा लागेल तर तो अर्ज कसा लिहावा लागेल पहा आधार …

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे Read More

नकलेचा अर्ज कसा भरावा ?

नक्क्लेचा अर्ज म्हणजे काय ? आपल्याला एकाद्या कार्यालयातील आपली कोणतेही कागदपत्रे हवे असलयास त्याची नक्कल मिळवणे म्हणजे नक्क्लेचा अर्ज . तर आपण नक्क्लेचा अर्ज कोणत्या कारणासाठी …

नकलेचा अर्ज कसा भरावा ? Read More