May 20, 2024

माहिती अधिकार अर्ज नमुना downlaod

आपल्याला एखाद्या कार्यालयातून माहिती मिळवायची असेल तर आपण माहिती अधिकार कायदा २००५ अन्वये माहिती मागवू शकता . माहिती अधिकार अर्ज कसा लिहावा त्याचबरोबर त्याचा नमुना कसा …

माहिती अधिकार अर्ज नमुना downlaod Read More

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे सोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांची यादी :- १ ) अर्जदाराचे छायाचित्र :-२. ओळखीचा पुरावा :- मतदार ओळखपत्र/ पारपत्र / वाहनचालक अनुद्यप्ती / आर एस …

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे Read More

नकलेचा अर्ज कसा भरावा ?

नक्क्लेचा अर्ज म्हणजे काय ? आपल्याला एकाद्या कार्यालयातील आपली कोणतेही कागदपत्रे हवे असलयास त्याची नक्कल मिळवणे म्हणजे नक्क्लेचा अर्ज . तर आपण नक्क्लेचा अर्ज कोणत्या कारणासाठी …

नकलेचा अर्ज कसा भरावा ? Read More