October 4, 2023

रोजगार हमी योजना लाभार्थी यादी कशी पहावी

रोजगार हमी योजना लाभार्थी यादी कशी पहावी | How to view Employment Guarantee Scheme Beneficiary List आपल्याला माहित आहे का आपल्या गावामध्ये कोणकोणत्या सरकारी योजनेमध्ये कोणी …

रोजगार हमी योजना लाभार्थी यादी कशी पहावी Read More
WhatsApp Group Join Button माहितीसाठी जॉईन व्हा