May 20, 2024

polic patil vartnuk dakhla download

पोलीस पाटील वर्तणूक दाखला

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आपल्याला पोलीस पाटील यांचा दाखला नोकर भरती, पोलीस भरती, सैन्य भरती, तसेच नोकरीकामी पोलीस पाटील यांचा वर्तणूक दाखला आवश्यक असतो.

आपल्याला हा दाखला मिळवण्यासाठी आपल्या गावातील पोलीस पाटील यांच्याकडे हा दाखला मिळून जाईल हा दाखला आपल्याला हवा असेल तर खाली downlod साठी उपलब्ध आहे. तेथून तुम्ही downlod करू शकता.

आपल्याला या दाखल्यामध्ये आपण कोणत्या गावचे रहिवाशी आहात त्याचबरोबर आपली वर्तणूक कशी आहे याचा उल्लेख केला जातो. तसेच आपल्याला कोणत्याही प्रकारची शिक्षा अगर दंड झालेला नाही असे उल्लेख असणारे प्रमाणपत्र असते. यासाठी आपल्याला पोलीस पाटील यांचा वर्तणूक दाखला मिळवण्यासाठी आपण त्याच्याकडे अर्ज पण करू शकता त्याचा पण अर्ज आपल्याला खालील प्रमाणे मिळून जाईल.

दाखला कुठे मिळेल

तुमच्या गावातील जे पोलीस पाटील आहेत त्याच्याकडे हा दाखला मिळेल पण त्याचा नमुना तुम्हाला खालील प्रमाणे मिळेल व ते मिळवण्यासाठी आपल्याला अर्ज हवा असल्यास तो सुद्धा खालीलप्रमाणे मिळेल.

पोलीस पाटील वर्तणूक दाखला Download

हे payment करून मिळाले नाही तर आणि काही अडचणी येत असतील तर तुम्ही वर Whats app करू शकता Click Here

पोलीस पाटील वर्तणूक दाखला अर्ज Download

हेही वाचा …

पोलीस पाटील वारसा दाखला मिळणे अर्ज नमुना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *