April 16, 2024

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan yojna marathi

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेबद्दल आपल्याला माहिती आहे का जर आपल्याला याबद्दल माहिती नसेल तर खालीलप्रमाणे सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे. आपण जर असंघटित कामगार असाल तर …

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan yojna marathi Read More

Ayshman bharat card download village list 2021-22

Ayshman bharat card download village list 2021-22, आयुष्मान भारत कार्ड डाउनलोड गावची यादी 2021-22 आयुष्मान भारत कार्ड योजना या योजनेतून आपल्याला रुग्णालयात ५ लाख पर्यंत मोफत …

Ayshman bharat card download village list 2021-22 Read More

E Shram card registration online 2021 | UAN card download

मित्रहो केंद्र सरकार व रोजगार मंत्राालय भारत सरकार कडून असंगठित श्रमीक कामगार माहिती गोळा करण्यासाठी ई श्रम कार्ड तयार करण्याची सुरवात 26 ऑगष्ट 2021 पासून सुरु …

E Shram card registration online 2021 | UAN card download Read More

बायोगॅस योजना अर्ज 2021 Pdf Download

राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजना कागदपत्रे खालीलप्रमाणे पंचायत समिती कडील मंजूरी आदेश बायोगॅस सयंत्रााच्या अनुदानाबाबत करावयाच्या मागणी अर्ज बायोगॅस संयत्र पुर्णत्वाचा दाखला बायोगॅस बांधकाम करणाऱ्या गवंडयाचे हमीपत्र …

बायोगॅस योजना अर्ज 2021 Pdf Download Read More