June 24, 2024

नवीन मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

१) नमुना ६ :- नवीन मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे २) नमुना ७ :- मतदार नोंदणी वगळणीसाठी  आवश्यक कागदपत्रे. २) नमुना ८ – मतदार ओळखपत्रातील दुरुस्तीसाठी आवश्यक …

नवीन मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे Read More