June 24, 2024

गाय व म्हैस यांकरिता पक्का गोठा बांधणे अर्ज नमुना DOWNLOAD २०२१

गाय व म्हैस यांकरिता पक्का गोठा बांधणे :- जनावरांसाठी गोठ्यांची जागा हि ओबडधोबड आणि खाचखळग्यांनी भरलेली असते तसेच ती अस्वच्छ असल्याने जनावरांना विविध आजार होतात. गाई …

गाय व म्हैस यांकरिता पक्का गोठा बांधणे अर्ज नमुना DOWNLOAD २०२१ Read More