June 24, 2024

सरपंच यांनी १५ वा वित्त आयोग २०२२-२३ निधी कोठे लावला

आपल्याला माहित आहे का आपल्या गावातील सरपंच यांनी आपल्या गावातील कोणत्या गल्लीसाठी किती निधी लावला आहे. त्याचबरोबर कोणत्या विकास कामासाठी खर्च लावला आहे. ग्रामपंचायतला विकास काम …

सरपंच यांनी १५ वा वित्त आयोग २०२२-२३ निधी कोठे लावला Read More

ग्रामपंचायत अभिलेख नमुने 1 ते 33

ग्रामपंचायत अभिलेख नमुने 1 ते 33 हे payment करून मिळाले नाही तर आणि काही अडचणी येत असतील तर तुम्ही वर Whats app करू शकता Click Here नमुना …

ग्रामपंचायत अभिलेख नमुने 1 ते 33 Read More

आपल्या ग्रामपंचायतीचे सन २०२१-२२ चे १५ वा वित्त आयोग विकास आराखडे कसे पाहावे.

महाराष्ट्रातील आपल्या जिल्यातील कोणत्याही तालुक्यातील ग्राम्पाच्यातीचा सन २०२१-२२ चा विकास ( GPDP) आराखडा ONLINE कसा पाहायचा पहा. आपल्याला सर्वप्रथम खाली दिलेल्या लिंक ला क्लिक करावे लागेल …

आपल्या ग्रामपंचायतीचे सन २०२१-२२ चे १५ वा वित्त आयोग विकास आराखडे कसे पाहावे. Read More

आपल्या गावचे ग्रामपंचायत प्रोफाईल कसे चेक करावे

आपल्याला आता भारतातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीची प्रोफाईल पाहता येणार आहे. भारत सरकारने एकाच website वर सर्व प्रकारची माहिती दिली आहे यामुळे सर्वाना याचा उपयॊग होणार आहे.आपण आपल्या …

आपल्या गावचे ग्रामपंचायत प्रोफाईल कसे चेक करावे Read More

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना अर्ज PDF DOWNLOAD

मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत राबविण्यात येणार आहे. सन …

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना अर्ज PDF DOWNLOAD Read More

रमाई आवास घरकुल योजना 2021 pdf download

रमाई आवास घरकुल योजना हि अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी आहे. या योजने अंतर्गत नवीन घरकुल बांधकामासाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान साधारणतः १,५३,४२०/- ( एक …

रमाई आवास घरकुल योजना 2021 pdf download Read More

अहिल्यादेवी सिंचन विहिर प्रस्ताव अर्ज pdf free download

केंद्र सरकार पुरस्कृत महाराष्ट्र ग्रामीण राजगार हमी योजना अंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिर प्रस्ताव कसा सादर करावा व त्यासोबत कागदपत्रे कोणकोणती कागदपत्रो जोडावी लागणार ते पहा अर्ज …

अहिल्यादेवी सिंचन विहिर प्रस्ताव अर्ज pdf free download Read More