May 28, 2023

अपत्याबाबत स्वयंघोषणापत्र pdf download

अपत्याबाबत स्वयंघोषणापत्र

अपत्य प्रमाणपत्र म्हणजे आपल्याला किती अपत्य ( मुले) आहेत हे दर्शविणारे प्रमाणपत्र त्याला अपत्य प्रमाणपत्र म्हणू शकता. अपत्य प्रमाणपत्रात आपण आपली किती मुले आहेत याचा उल्लेख करतो. हे प्रमाणपत्र आपल्याला कोठे मिळू शकते पहा.

अपत्य प्रमाणपत्र नमुना डाउनलोड

आपल्याला अपत्य प्रमाणपत्र नमुना डाउनलोड कसा करता येणार आहे पहा. आपण हे प्रमाणपत्र स्वतः लिहून देऊ शकता

किंवा खालिलप्रमाणे नमुना आहे तो डाउनलोड करून वापरू शकता.

3 thoughts on “अपत्याबाबत स्वयंघोषणापत्र pdf download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *