July 20, 2024

हयातीचा दाखला Hayaticha Dakhla Download

हयातीचा दाखला मित्रहो हयातीचा दाखला म्हणजे ( तुम्ही जिवंत असल्याचा दाखला ) याचा उपयोग पहा पेन्शनधारकांना जास्त लागतो तर आपल्याला पैसे काढण्यासाठी बँकेत दरवर्षी हयातीचा दाखला …

हयातीचा दाखला Hayaticha Dakhla Download Read More