July 13, 2024

सन २०२१ मध्ये सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य याचे मानधन /पगार किती आहे ?

महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा चालु आहे. सरंपच निवडणुकीसाठी प्रचार चालु झाला आहे सर्व उमेदवार ग्रामपंचायत निवडणुक जिकण्याच्या रस्सीकेस मध्ये आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का ग्रामपंचायत …

सन २०२१ मध्ये सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य याचे मानधन /पगार किती आहे ? Read More