June 24, 2024

शौचालय स्वंयघोषणापत्र नमूना download pdf

मित्रहो आपल्याला शौचालय असल्याचा दाखला अनेक कामासाठी लागत असतो उदा. कोणत्याची योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, त्याचबरोबर निवडणूक उमेदवारी अर्ज भरणेसाठी आपल्याला उपयुक्त असतो तर मित्रहो याचा नमुना …

शौचालय स्वंयघोषणापत्र नमूना download pdf Read More