July 20, 2024

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे सोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांची यादी :- १ ) अर्जदाराचे छायाचित्र :-२. ओळखीचा पुरावा :- मतदार ओळखपत्र/ पारपत्र / वाहनचालक अनुद्यप्ती / आर एस …

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे Read More