February 28, 2024

मृत्यू प्रमाणपत्र कसे बनवायचे । How to Get Death Certificate Online in maharashtra

आपल्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती मयत झाली असेल तर. मृत्यू प्रमाणपत्र एक महत्वाचे प्रमाणपत्र आहे. या प्रमाणपत्राशिवाय आपल्याला मयत व्यक्तीच्या नावे असणार जमीन, मिळकत, इमारत, त्याचबरोबर त्याच्या …

मृत्यू प्रमाणपत्र कसे बनवायचे । How to Get Death Certificate Online in maharashtra Read More
WhatsApp Group Join Button माहितीसाठी जॉईन व्हा