July 13, 2024

माहिती अधिकार अर्ज नमुना downlaod

आपल्याला एखाद्या कार्यालयातून माहिती मिळवायची असेल तर आपण माहिती अधिकार कायदा २००५ अन्वये माहिती मागवू शकता . माहिती अधिकार अर्ज कसा लिहावा त्याचबरोबर त्याचा नमुना कसा …

माहिती अधिकार अर्ज नमुना downlaod Read More