July 20, 2024

नवीन मतदार नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे

आपली १८ वर्ष पूर्ण झाली असेल तर आपल्याला मतदान करण्याचा अधिकार असतो, पण आपले नाव मतदान यादीमध्ये असणे गरजेचे असते. आपले नाव मतदान यादीमध्ये येण्यासाठी आपल्याकडे …

नवीन मतदार नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे Read More