June 20, 2024

खरेदी केलेले घर, जागा, प्लॉट आपल्या नावे नोंद कशी करावी ?

आपण एखादे घर,प्लॉट किंवा एन.ए जागा खरेदी केला आहात का ? तर आपल्याला खरेदी केलेली मिळकत आपल्याला आपल्या नावावर करावी लागते त्यासाठी आपल्याला अर्ज (Application)  करावा …

खरेदी केलेले घर, जागा, प्लॉट आपल्या नावे नोंद कशी करावी ? Read More