February 28, 2024

नवीन घर बांधकाम ग्रामपंचायतीला कसे नोंद करावे अर्ज PDF Download

    आपण जर गामपंचायत हद्दीमध्ये नवीन घर बांधकाम केले असेल किंवा जुने घर दुरुस्ती केला असाल तर ते घर आपल्या नावे मालक सदरी नोंद करावे लागते. …

नवीन घर बांधकाम ग्रामपंचायतीला कसे नोंद करावे अर्ज PDF Download Read More
WhatsApp Group Join Button माहितीसाठी जॉईन व्हा