July 20, 2024

ग्रामपंचायत ग्रामसभा नियम व संपूर्ण माहिती

ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत आहे त्या ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभा घेतली जाते. गावातील लोकांनी एकत्र यावे, लोकांच्या गरजा, काय आहेत, शासनाच्या योजनेची माहिती, विकास कामे , तसेच काही …

ग्रामपंचायत ग्रामसभा नियम व संपूर्ण माहिती Read More