July 20, 2024

आपल्या ग्रामपंचायत मधून कोणकोणते दाखले मिळतात.

आपल्याला शिक्षणासाठी किंवा कोणत्याही शासकीय कामासाठी ग्रामपंचायत दाखले घेणे आवश्यक असतात. आपल्याला माहित आहे का ? आपली ग्रामपंचायत कोणकोणते दाखले / प्रमाणपत्र तुम्हाला देते. आणि किती …

आपल्या ग्रामपंचायत मधून कोणकोणते दाखले मिळतात. Read More