July 20, 2024

एक गुंठा,एक एकर,हेक्टर म्हणजे नेमके किती ?

एक गुंठा, एक एकर,हेक्टर म्हणजे नेमके किती ? शेतीची मोजमापे जाणून घेऊया. आपल्याला बऱ्याचदा १ गुंठा म्हणजे किती हे माहित नसते त्याचप्रमाणे १ एकर, १ हेक्टर …

एक गुंठा,एक एकर,हेक्टर म्हणजे नेमके किती ? Read More