September 23, 2023

आपल्या गावचे ग्रामपंचायत प्रोफाईल कसे चेक करावे

आपल्याला आता भारतातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीची प्रोफाईल पाहता येणार आहे. भारत सरकारने एकाच website वर सर्व प्रकारची माहिती दिली आहे यामुळे सर्वाना याचा उपयॊग होणार आहे.आपण आपल्या …

आपल्या गावचे ग्रामपंचायत प्रोफाईल कसे चेक करावे Read More
WhatsApp Group Join Button माहितीसाठी जॉईन व्हा