May 28, 2023

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे विभक्त रेशनकार्ड काढण्यासाठी अपल्याला सर्वप्रथम विभक्त पुरवठापत्रिकेसाठी ( शिधा पत्रिकेसाठी ) अर्ज करावा लागेल तर तो अर्ज कसा लिहावा लागेल पहा आधार …

विभक्त रेशनकार्ड कसे काढावे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे Read More