July 20, 2024

आपल्या ग्रामपंचायतीचे सन २०२१-२२ चे १५ वा वित्त आयोग विकास आराखडे कसे पाहावे.

महाराष्ट्रातील आपल्या जिल्यातील कोणत्याही तालुक्यातील ग्राम्पाच्यातीचा सन २०२१-२२ चा विकास ( GPDP) आराखडा ONLINE कसा पाहायचा पहा. आपल्याला सर्वप्रथम खाली दिलेल्या लिंक ला क्लिक करावे लागेल …

आपल्या ग्रामपंचायतीचे सन २०२१-२२ चे १५ वा वित्त आयोग विकास आराखडे कसे पाहावे. Read More